“Dede Korkut” UNESCO Ödülü


“Dede Korkut” UNESCO Ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Dede Korkut“un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Türkiye’nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı. “Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında UNESCO’ya gönderilen Türkiye’nin kültür mirası temsili listesine 17’nci unsur olarak bugün itibariyle dahil edildi.

Morityus Cumhuriyeti’nin başkenti Port Louis’de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.

Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu.

Dede Korkut Kimdir?

Rivayete göre Ata olarak bildiğimiz Korkut Ata,9. ve 11. yüzyılları arası Türkistan’da Aral Gölü etrafında yaşamıştır. Oğuzların Bayat Boyundan olduğu bilinen O’nun ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen tek gerçek yaşadığı yöre ve zaman diliminde sözüne rağbet edinilen bir büyük insan olduğudur.

Türk Hakanlarının hocalığını ve danışmanlığını yapması ve her sorunu çözebilme yeteneğiyle adeta bir üst bilince sahiptir. Türk Altay ve Oğuz efsanelerinde masallarında ve halk hikayelerinde adı geçen ilk ozandır. Olağan üstü özellikleri vardır. Kopuz çalar hikayeler efsaneler öyküler anlatır. Uzun yıllar yaşamış ve tecrübe sahibi olan bir bilgedir. Kopuzun bulucusu olarak kabul edilir. İslamiyetle beraber bir evliya olarak kabul görmüştür ama İslam öncesi dönemlerden de izler taşıyan Korkut, Şaman kültürünün özelliklerini de taşımaktadır. Pek çok söylencede onun adına rastlanır. Şamanlığı, evliyalığı, şeyhliği ozanlığı, erenliği hepsi birbirine bağlıdır.

Kuşların dilini bilmektedir. Bilge ve hikmet sahibi biri olarak bilinir. Dede Korkut hikayelerinde iyiliklerin nasıl yapılacağı, ziyafetin kime verileceği, bir yiğidin nasıl ad alacağı, gelinlerin ve beylerin birbirine nasıl şefkatle muamele edeceği, nasıl avlanılacağından nasıl ata binileceğine kadar bilgilerin davranışların ve konuların hepsi Korkut ile bize ulaşmıştır. Bu sebeple Türk tarihi ve kültürünün anlaşılması için çok önemlidir. Dede Korkut adı yüz yılar öncesinden oluşmuş bir efsanedir. Tarihi kişiliğinin var olduğu tam olarak bilinmemekle beraber Ona isnat edilenler bir efsanenin çok ötesine geçmiş ve yaşadığı Türk yurtlarında gerçek bir kimlik halini almıştır. Bu sebepten Türklük algısının doğa ve yaşam, din ve inanış, adet ve gelenek temelinin Dede Korkut şahsiyetinde birleştiğini söyleyebiliriz.

(Kaynak: TRT Avaz)

Hikaye Oku: Kategorimizde çocuk hikayeleri okuyabilirsiniz.


admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir