Yapboz Oyunları

Yapboz Oyunları

Yapboz Oyunları, çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi için oldukça önemli bir aktivitedir.

Yapboz, parçalardan oluşan bir resim veya fotoğrafın birleştirilmeye çalışıldığı bir tür oyuncaktır. Zorluklarına, parça sayılarına ve büyüklüklerine göre pek çok yapboz türü bulunur. Yapboz parçalarının genel bir şekli yoktur.

Parça kesim kalitesi, renklerin canlılığı, bir parçanın başka hiçbir yere oturmaması gibi farklılıklar markadan markaya değişebilir. Zorluk derecesi parça sayısına ve renklere bağlıdır. Örneğin, farklı birçok renkten oluşan bir yapbozu tamamlamak siyah beyaz bir yapbozdan çok daha kolaydır. Zorluk derecesi ve bitirme zamanı parça sayısı arttıkça artmaktadır. 

Faydaları:

  • El-göz Koordinasyonu
  • Dikkat
  • Parça-Bütün İlişkisini Kavrama
  • Küçük Kas Gelişimi
  • Özgüven
  • Sosyal uyum
  • Analiz-sentez
  • Sınıflama- sıralama
  • Problem Çözme