Masal Oku

Masal Oku

Masal Oku ; Çocuk Masalları Okuma – Klasik Masallar Okuma – Uyku Masalları Okuma -Kısa Masallar okuyabileceğiniz masal kategorisidir.

Kelime, Arapçadaki “mesel” kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Anadolu’da masalın yerine “metel, mesele, matal, hekâ, hikâ, hikiya, hekeya, oranlama, ozanlama ve nagıl” şeklinde kulanımları da vardır. Türk edebiyatında masalın birçok tanımı yapılmıştır. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük’ünde “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.” olarak geçer.Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları adlı kitabında “Olayların geçtiği yer ve zaman belli olmayan; peri, dev, cin, ejderha, arap bacı gibi kahramanları, belirli kişileri temsil etmeyen hikâyelerdir.” şeklinde tanımlamıştır.Naki Tezel ise “Genellikle doğaüstü kahramanlara ve maceralara yer verilen, konusu hayali, kulaktan kulağa aktarılarak geçen halk hikâyeleridir.” şeklinde tanımını yapmıştır.Osmanlıca–Türkçe Ansiklopedik Sözlük’te “mesel, terbiye ve ahlaka faydalı olan hikâye” şeklinde tarif edilmiştir.

Masal Oku